Browsing Tag

saumya sambshivan

कुठलाही विचार न करता थेट आमदाराच्या कानाखाली लावणाऱ्या या वाघिणीबद्दल माहितीये का?

माणसात जर आपले ध्येय गाठण्याची जिद्द असेल तर त्याच्या समोर कितीही संकट आली तरी त्यांचा सामना तो करु शकतो. आज आम्ही तुम्हाला अशा एका महिलेची गोष्ट सांगणार आहोत, जिने आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक संकटाचा सामना केला…