Browsing Tag

parle

पार्ले हे नाव कसे पडले? महागाई वाढली तरी पार्ले-जी ५ रूपयांनाचा का मिळते? वाचा पार्लेची यशोगाथा

आज पार्ले-जी चे देशात १३० हून अधिक कारखाने आहेत आणि जवळपास ५० लाख किरकोळ स्टोर्स आहेत. दरमहा पार्ले-जी १ अब्जाहून अधिक पॅकेट बिस्किटे तयार करते. ज्या ठिकाणी वाहतुक नीट नाही किंवा वस्तू नीट पोहचत नाहीत त्या ठिकाणीसुद्धा तुम्हाला पार्ले-जी…

आज २५ वर्षे झाली पार्ले-जी बिस्कीटची किंमत ५ रूपयेच का आहे? वाचा पार्ले-जी बिस्कीटाचा प्रवास

आज पार्ले-जी चे देशात १३० हून अधिक कारखाने आहेत आणि जवळपास ५० लाख किरकोळ स्टोर्स आहेत. दरमहा पार्ले-जी १ अब्जाहून अधिक पॅकेट बिस्किटे तयार करते. ज्या ठिकाणी वाहतुक नीट नाही किंवा वस्तू नीट पोहचत नाहीत त्या ठिकाणीसुद्धा तुम्हाला पार्ले-जी…