Browsing Tag

motivational article

बिनकामाचा असूनही तो सगळ्यांना आवडतो, लोक त्याला ‘काहीच न करण्याचे’ देतात पैसै

अनेक मुलांना त्यांचे आई वडिल टोमणे मारत असतात की तु काहीच करत नाहीस. तुला काहीच वाटत नाही का? काही जणांचे आयुष्यात काहीतरी करायचे गोल असतात. त्यांना आयुष्यात काहीतरी करून दाखवायचं असतं. आणि काहीजण असे असतात त्यांना काहीच जमत नाही.…