Browsing Tag

moitvation

तो काहीच काम करत नाहीत तरी कमवतो बक्कळ पैसा, सगळ्यांना वाटतो तो हवाहवासा

अनेक मुलांना त्यांचे आई वडिल टोमणे मारत असतात की तु काहीच करत नाहीस. तुला काहीच वाटत नाही का? काही जणांचे आयुष्यात काहीतरी करायचे गोल असतात. त्यांना आयुष्यात काहीतरी करून दाखवायचं असतं. आणि काहीजण असे असतात त्यांना काहीच जमत नाही.…