Browsing Tag

kfc

६५ व्या वर्षी व्यवसाय सुरू केला, १००९ वेळा अपयश आलं; आता पूर्ण जगाने डोक्यावर घेतलं

व्यवसाय जर सुरू करायचा असेल तर तुमचं वय किती लागतं? तिशीच्या आत. असे अनेक लोक म्हणतील. कारण नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अंगात जोश हवा असतो, पण जर कोणी  आपल्या साठीत व्यवसाय सुरू करण्याचे म्हंटले तर नक्कीच तुम्हाला ते विचित्र वाटेल. अशीच…

६५ व्या वर्षी व्यवसाय सुरू केला, १००९ वेळा अपयश आलं; आता पूर्ण जगाने डोक्यावर घेतलं

व्यवसाय जर सुरू करायचा असेल तर तुमचं वय किती लागतं? तिशीच्या आत. असे अनेक लोक म्हणतील. कारण नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अंगात जोश हवा असतो, पण जर कोणी  आपल्या साठीत व्यवसाय सुरू करण्याचे म्हंटले तर नक्कीच तुम्हाला ते…