Browsing Tag

kelvin

१८ वर्षाच्या मुलाचा ‘कार’नाम बघून तुम्हीपण ठोकाल सलाम

ध्येय गाठण्याची जिद्द असेल तर माणूस काहीही करु शकतो, हे आता सिद्ध करुन दाखवले आहे अफ्रिकेच्या एका १८ वर्षाच्या मुलाने. अफ्रिकेत राहणाऱ्या या मुलाने आता भंगारापासून एक कार तयार केली आहे. पश्चिम अफ्रिकेच्या घानामध्ये…