Browsing Tag

guatam adani

आपल्या आठ बहिणभावांसह झोपडपट्टीत राहायचे गौतम अदानी, आज आहेत अब्जाधीश

असे म्हटले जाते की वेळ बदलण्यास वेळ लागत नाही, आज एखादा माणूस जर खुप हालाखीचे जीवन जगत असेल तर त्याचे जीवन कधी पालटेल सांगता येत नाही. आपल्या आजूबाजूला असे बरेच लोक आहेत ज्यांच्यावर ही गोष्ट उत्तम प्रकारे बसते. अशा लोकांच्या यादीमध्ये…