Browsing Tag

भोसरी

माणुसकीला सलाम! वाचा रिक्षावाल्या काकूंबद्दल ज्या अपंग आणि अंध लोकांना देतात प्रवासाची मोफत सेवा

लोकांचे रिक्षावाल्या सोबतचे एक वेगळेच प्रकारचे नाते असते, काहींचा रिक्षावाला खुप ओळखीचा झालेला असतो, तर काही लोकांना रिक्षावाले फसवी वाटतात. पण बऱ्याचवेळा आपण अशा घटना बघत असतो, जेव्हा एखादा अनोळखी रिक्षावालाचा मदतीला…