Browsing Tag

टरबूज शेती

‘अशा’ पद्धतीने शेती करून ३० गुंठ्यात घेतले १० टन टरबूजांचे उत्पन्न अन् दोन महिन्यात…

अनेकदा शेतकरी आपल्या शेतात नवनवीन प्रयोग करून पाहत असतात. तसेच या नवनवीन प्रयोगामुळे काही शेतकरी भरघोस कमाई करताना आपया दिसून येतात. आजची ही गोष्ट पण अशाच एका शेतकऱ्याची आहे. देवळातल्या एक शेतकऱ्याने शेतीला आधुनिक पद्धतीची जोड…

शेतकऱ्याचा नादच खुळा! ३० गुंठ्यात १० टन टरबूजांचे उत्पन्न; दोन महिन्यात कमावले लाखो रुपये

अनेकदा शेतकरी आपल्या शेतात नवनवीन प्रयोग करून पाहत असतात. तसेच या नवनवीन प्रयोगामुळे काही शेतकरी भरघोस कमाई करताना आपया दिसून येतात. आजची ही गोष्ट पण अशाच एका शेतकऱ्याची आहे. देवळातल्या एक शेतकऱ्याने शेतीला आधुनिक…