Browsing Tag

कोलकता

चहा विकण्याची ही कल्पना तुम्हाला सुचली पण नसेल, हा माणूस चहा विकून कमवतोय लाखो रुपये

अनेकांना नोकरी करण्यापेक्षा स्वता:चा व्यवसाय करण्याची इच्छा असते. पण व्यवसाय करताना तो व्यवसाय तेव्हाच चालतो, जेव्हा तुमची कल्पना चांगली असेल तेव्हाच तुमचा व्यवसाय चांगला तरच तुमचा व्यवसाय चांगला चालू राहू शकतो. आजची ही गोष्ट पण…