Browsing Tag

आंग सान सु

म्यानमारची २६ वर्षांची हुकूमशाही मोडून काढली होती ‘या’ मुलीने; भारतातच झाले होते तिचे…

म्यानमार आधी अखंड भारताचा भाग होता. ज्याप्रमाणे इंग्रजांनी भारतावर राज्य केले होते, त्याचप्रमाणे म्यानमारवरही राज्य करण्यात आले होते. जेव्हा इंग्रज सोडून गेले तेव्हा चांगला काळ येणारच होता. पण लवकरच तिथे सैन्याने ताबा…